logo fus system, firma bhp, firma ppoż, szkolenia bhp, szkolenia ppoż, usługi ppoż, usługi bhp, rodo

Usługi z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP)W ramach naszej działalności w zakresie BHP oferujemy:


 • Stałą współpracę z firmami w zakresie kompleksowej obsługi w ramach abonamentu;
 • Szkolenia wstępne i okresowe BHP, dostępne  w trybie stacjonarnym, lub e-learning. Proponujemy wszystkie formy kształcenia przewidziane w tym zakresie literą prawa tj.: instruktaże stanowiskowe, seminaria, kursy, samokształcenie kierowane, szkolenia e-learning. Szkolenia stacjonarne odbywają się w naszym biurze (Łochów), lub z dojazdem do klienta;
 • Opracowanie lub aktualizację oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk lub grup stanowisk;
 • Opracowanie instrukcji BHP;
 • Instrukcję postępowania w przypadku zagrożeń dla imprez masowych.
 • Wypadki przy pracy – przygotowanie wymaganej przepisami  dokumentacji powypadkowej oraz przeprowadzanie wszelkich koniecznych czynności i procedur;
 • Przygotowanie planów poprawy warunków BHP oraz okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Prowadzenie różnego rodzaju rejestrów – wypadków przy pracy, wypadków w drodze lub z pracy, chorób zawodowych, zdarzeń potencjalnie wypadkowych w firmie;
 • Przygotowanie tabeli przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony przewidzianych dla pracowników oraz zasady prania tej odzieży w firmie;
 • Realizację funkcji Audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP PN-N-18001 (OHSAS)
 • Prowadzenie bieżącej kontroli warunków pracy na stanowiskach, sporządzanie stosownej dokumentacji z jej przebiegu wraz z wnioskami dla pracodawcy;
 • Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy zgodnie z Polską Normą, przygotowanie protokołów z pomiarów;
 • Przygotowanie wniosków dotyczących wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy w praktyce;
 • Organizacja współpracy z lekarzem medycyny pracy sprawującym opiekę nad pracownikami, organami kontroli;

 

Cena szkoleń i usług jest uzależniona od wielu czynników, między innymi od ilości osób do przeszkolenia, stopnia skomplikowania sprawy, czy wielkości zakładu. Dla stałych klientów oferujemy atrakcyjne rabaty. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego.

Od 2012 roku pomagamy przedsiębiorcom w rejonie Łochowa, Węgrowa i Wyszkowa w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy pracownikom. Zaufaj naszym kompetencjom i dołącz do zadowolonych klientów!

Brak usługi, którą są Państwo zainteresowani? Prosimy o kontakt, pomożemy!
 
 
Wpisz swój adres e-mail, za pomocą którego będziemy się komunikować.
Informujemy, że udzielona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e–mail na adres biuro@fus-system.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że dane nie są wykorzystywane do profilowania, nie będą przekazywane innym podmiotom, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. W przypadku żądania usunięcia danych, informacja o przebiegu i stanie tej procedury zostanie przekazana na wskazany adres e–mail.