logo fus system, firma bhp, firma ppoż, szkolenia bhp, szkolenia ppoż, usługi ppoż, usługi bhp, rodo

Usługi z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej (PPOŻ)W ramach naszej działalności z zakresu PPOŻ oferujemy:


  • Szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • Stały nadzór nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym w zakładzie
  • Prowadzenie i przegląd okresowy obiektów w zakresie PPOŻ,
  • Opracowanie lub aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
  • Opracowanie wytycznych, instrukcji i zarządzeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • Wdrażanie i udział we wdrażaniu przepisów ogólnokrajowych i unijnych na terenie zakładu,
  • Nadzór nad przebiegiem konserwacji i kontroli urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz sprzętu gaśniczego,
  • Nadzór nad właściwym rozmieszczeniem i utrzymaniem oznakowania ewakuacyjnego, oznakowania sprzętu przeciwpożarowego i innych znaków ostrzegawczych w obiektach i na podległym terenie,
  • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony przeciwpożarowej,
  • Sporządzanie rocznych informacji o stanie ochrony przeciwpożarowych.
 

Cena szkoleń i usług jest uzależniona od wielu czynników, między innymi od ilości osób do przeszkolenia, stopnia skomplikowania sprawy, czy wielkości zakładu. Dla stałych klientów oferujemy atrakcyjne rabaty. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego, lub poprzez formularz poniżej.

 

Brak usługi, którą są Państwo zainteresowani? Prosimy o kontakt – pomożemy!

 

Wpisz swój adres e-mail, za pomocą którego będziemy się komunikować.
Informujemy, że udzielona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e–mail na adres biuro@fus-system.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że dane nie są wykorzystywane do profilowania, nie będą przekazywane innym podmiotom, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. W przypadku żądania usunięcia danych, informacja o przebiegu i stanie tej procedury zostanie przekazana na wskazany adres e–mail.