logo fus system, firma bhp, firma ppoż, szkolenia bhp, szkolenia ppoż, usługi ppoż, usługi bhp, rodo

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

W ramach działalności przeprowadzamy szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników w zakresie wynikającym z art. 209¹ Kp. Są to zajęcia teoretyczne – wprowadzające, jak również praktyczne –  przygotowujące pracowników zależnie od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, oraz rodzaju i poziomu zagrożeń występujących w zakładzie. Osoby prowadzące szkolenia posiadają uprawnienia instruktora pierwszej pomocy jak również uprawnienia, zakres wiedzy i umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W ramach kursu można uzyskać wiadomości i wiedzę praktyczną o etapach udzielania pierwszej pomocy, wzywaniu pomocy, ocenie stanu poszkodowanego, postępowaniu z poszkodowanym nieprzytomnym, postępowaniu w przypadku różnych urazów i problemów zdrowotnych: braku oddechu, ran i krwotoków, oparzeń, złamań.

Pełen zakres szkolenia dostępny jest w art. 209¹ Kodeksu Pracy.

Korzystamy z profesjonalnego sprzętu szkoleniowego takich firm jak Ambu czy Lardeal

Na zakończenie kursu pracownik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

 

Wpisz swój adres e-mail, za pomocą którego będziemy się komunikować.
Informujemy, że udzielona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e–mail na adres biuro@fus-system.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że dane nie są wykorzystywane do profilowania, nie będą przekazywane innym podmiotom, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. W przypadku żądania usunięcia danych, informacja o przebiegu i stanie tej procedury zostanie przekazana na wskazany adres e–mail.