logo fus system, firma bhp, firma ppoż, szkolenia bhp, szkolenia ppoż, usługi ppoż, usługi bhp, rodo

Usługi kadrowe

W ramach naszej działalności proponujemy Państwu następujące usługi kadrowe, świadczone na zasadzie outsourcingu:


  • Zakładanie, prowadzenie i aktualizowanie akt osobowych pracownika;
  • Audyt istniejącej dokumentacji kadrowej, propozycje i uzupełnianie braków;
  • Przygotowanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
  • Ustalanie wymiaru urlopów, ewidencjonowanie, monitorowanie;
  • Ewidencja czasu pracy na podstawie danych przekazanych przez pracodawcę;
  • Prowadzenie rejestrów, wykazów funkcjonujących w firmie;
  • Usługi w zakresie procesu zatrudnienia pracownika;
  • Prowadzenie czynności administracyjnych, przygotowanie zestawień, sprawozdań na podstawie danych przekazanych przez pracodawcę, które kierowane są do organów zewnętrznych;
  • Przygotowanie tabel przydziału odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony, wprowadzenie do stosowania, ewidencjonowanie wydania.
 
W celu uzyskania szczegółów, prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub poprzez formularz kontaktowy poniżej:
Kontakt
Wpisz swój adres e-mail, za pomocą którego będziemy się komunikować.
Informujemy, że udzielona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e–mail na adres biuro@fus-system.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że dane nie są wykorzystywane do profilowania, nie będą przekazywane innym podmiotom, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. W przypadku żądania usunięcia danych, informacja o przebiegu i stanie tej procedury zostanie przekazana na wskazany adres e–mail.