logo fus system, firma bhp, firma ppoż, szkolenia bhp, szkolenia ppoż, usługi ppoż, usługi bhp, rodo

RODO - IOD, szkolenia, wdrażanie, outsourcing

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wprowadziło rygorystyczne przepisy dotyczące pozyskiwania i przetwarzania wszelkich danych osobowych od osób fizycznych.  Wprowadzenie i stosowanie RODO jest obowiązkowe w każdej organizacji.

Firma Usługowo-Szkoleniowa „SYSTEM” w oparciu o doświadczenie w tym zakresie – reprezentując placówki administracyjne, oświatowe i przedsiębiorstwa prywatne – oferuje kompleksowe usługi w zakresie szkoleń pracowników, wdrażania, dokumentacji i pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych.

rodo, usługi rodo, szkolenie rodo, wdrażanie rodo, inspektor ochrony danych, outsourcing, rodo łochów wyszków węgrów sadowne stoczek

Oferujemy usługi w zakresie:

  • Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych;
  • Szkolenia pracowników w zakresie realizacji zadań wynikających z RODO (rozporządzenie RODO, Ustawa o ochronie danych osobowych);
  • Przeprowadzenie audytu w firmie w zakresie stanu zabezpieczeń danych osobowych;
  • Sporządzenie dokumentacji w zależności od rodzaju działalności i zakresu przetwarzania danych osobowych;
  • Outsourcingu w ramach umowy zlecenia.
Nasi specjaliści posiadają niezbędne przygotowanie merytoryczne i praktyczne potwierdzone stosownymi certyfikatami – zarówno w zakresie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jak również kompetencje audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06

 

W celu przygotowania indywidualnej oferty prosimy o kontakt mailowy – wycena jest całkowicie darmowa.

Wpisz swój adres e-mail, za pomocą którego będziemy się komunikować.
Informujemy, że udzielona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e–mail na adres biuro@fus-system.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że dane nie są wykorzystywane do profilowania, nie będą przekazywane innym podmiotom, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. W przypadku żądania usunięcia danych, informacja o przebiegu i stanie tej procedury zostanie przekazana na wskazany adres e–mail.